Archiv novinek

Zahájeny práce na KOPÚ Svébohov pro SPÚ pobočka Šumperk – červen 2019

12.8.2019
Chystáme se na šetření obvodu s vlastníky v září 2019

KOPÚ Tupec 03/2018

28.3.2018
KOPÚ Tupec, návrh nového uspořádání pozemků.

Březen 2018

21.3.2018
Zahájeny práce na KOPÚ Luboměř u Potštátu pro SPÚ pobočka Přerov a KOPÚ Dolní Sukolom pro SPÚ pobočka Olomouc.

Červenec 2017 - Kyjov 2017

1.8.2017
Zahájeny práce na zaměření skutečného stavu pro kontejnerovou výstavbu skladu baterii jako zásobního zdroje energie Kyjov.

Březen 2017 - CS Penny Lipnik nad Bečvou

1.3.2017
Zahájení inženýrsko-geodetických prací na výstavbě nové haly odpadového hospodářství v areálu CS Penny market.

Leden 2017

1.1.2017
Opět pro SPÚ, Pobočka Olomouc se začíná na geodetických pracech v kú.Újezd u Uničova, rozloha 1700 ha !!, ukončení se plánuje na rok 2020, velmi složitý katastr složený původně ze 3 přídělových území kde jsou složité vlastnické vztahy.

Listopad 2016

1.11.2016
Pro Státní pozemkový úřad, Pobočka Olomouc jsme začali pracovat na JPÚ Příkazy, rozloha 160ha, ukončení konec roku 2018, hlavním cílem prací je odklon dopravy z obce, hlavně zemědělské techniky.

Komplexní pozemkové úpravy

16.5.2016
Nyní se dokončují návrhové práce na Komplexních pozemkových úpravách:v okrese Přerov kú.Radvanice a Tupecv okrese Prostějov kú.Ondraticev okrese Blansko kú.Bořitov

Duben 2016

1.4.2016
Začínáme práce na Komplexní pozemkové úpravě kú.Poličky /okres Prostějov/ na rozloze 80 ha, předpoklad ukončení leden 2019.

Nové geodetické přístroje

19.1.2016
V nedávné době proběhl nákup nového digitálního nivelačního přístroje Trimble DiNi 0,3 jehož přesnost je 0,3 mm na 1km a umožňuje měření VPN. Zároveň jsme nakoupili pro naše geodety další dvě stanice GNSS Trimble R4 Barracuda takže nyní máme k dispozici pro provádění geodetických prací celkem již 6 stanic.

Zaměření retenčních nádrží

18.12.2014
V měsících květnu až říjnu 2014 pracoviště 1.Geo ve Zlíně provedlo zaměření a vyhotovení geometrických plánů na celkem 9 retenčních nádrží.

Modernizace dálnice D1

28.2.2014
Společnost 1.GEO se geodetickými pracemi podílí na modernizace dálnice D1. Zaměření příčných profilů s vysokou přesností bylo základním podkladem pro projektanta rekonstrukce ....

Doporučený dodavatel pro E.ON

19.2.2014
Geodetická firma 1.GEO se stala doporučeným dodavatelem geodetických prací a GIS dat pro společnost E.On Česká republika. Geodetické činnosti související s projekčními pracemi ...

Pozemková úprava Dluhonice

16.2.2014
Pro Státní pozemkový úřad pro Olomoucký kraj jsme se stali zpracovatelem pozemkové úpravy v k.ú. Dluhonice. Účelem plnění této veřejné zakázky - pozemkové úpravy na více jak 300ha ...

Geodetické práce pro Toray

9.7.2013
Japonský koncern Toray otevírá na Moravě nový provoz. Geodeti naší společnosti realizovali speciální geodetické činnosti při výstavbě závodu a zejména finální monitoring objektů ...

Obnova katastrálního operátu

6.6.2013
Pro společnost Asseco jsme realizovali činnosti při obnově katastrálního operátu. Jsme rádi že jsme pro tuto nadnárodní IT společnost mohli provádět tyto speciální geodetické práce ...