Geometrický plán pro zpřesnění hranic


Jak zajistit přesnější údaje o svém pozemku v katastru nemovitostí a zásadně zvýšit právní stabilitu

Zákon č.344/1992 Sb., ve znění zákona č. 186/2006 Sb.  („Katastrální zákon“) umožňuje v souladu s § 19a odst. 4 zapsat do katastru nemovitostí přesnější údaje o poloze takové stávající hranice parcel, na jejímž průběhu se vlastníci shodují, a zpřesnit tím v katastru evidované výměry pozemků. Zápis provede katastrální úřad (přesně řečeno příslušné katastrální pracoviště) na podkladě ohlášení učiněného minimálně jedním z vlastníků, ohlášení musí být doloženo souhlasným prohlášením všech vlastníků dotčených pozemků. Nutnou součástí tohoto souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranice musí být geometrický plán, ve kterém jsou souřadnice lomových bodů určeny s potřebnou přesností.

Geometrický plán zpracuje geodetická firma a musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Společnost 1.GEO zpracovává tyto činnosti po celé Moravě.
 
 
Doporučení:
Doporučujeme provézt zpřesnění dle Katastrálního zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 186/2006 Sb,  § 19a odst. 4. zejména v případech, kdy:
  • se chystáte koupit pozemek vedený nejen ve zjednodušené evidenci (tedy pozemek zobrazený v mapách dřívějších evidencí).
  • se chystáte stavět ať již budovu, nebo třeba i jen pouze zídku a máte i jen drobnou pochybnost o průběhu hranic. Služby geodeta a zpracování geometrického plánu na zpřesnění průběhu hranice budou stát jen drobný zlomek nákladů, které budete muset vynaložit na řešení případných sporů.