GIS - Geografické informační systémy


Geografické informační systémy jsou dnes běžnou součástí informatiky ať již státní správy nebo samosprávy, tak komerčních subjektů. My však nekončíme daty, ať již jsme pro Vás zpracovali:
  • digitalizaci mapových podkladů
  • 3D model území a analýzy území nad 3D daty
  • územně analytické podklady (ÚAP), nebo jejich aktualizaci (vč. spolupráce s renomovanými urbanisty)
  • pasporty (dopravního značení, komunikací, zeleně, mobiliáře atd.)
  • podklady pro BIM, nebo facility management
  • grafickou dokumentaci objektů

Ale 1.Geo je připravena Vám poskytnout i přímo související služby:
  • správa a aktualizace Vašich dat a datových skladů. Průběžnou aktualizaci vašich "GISovských" dat realizujeme buď z vlastních datových zdrojů, nebo přímým sběrem dat (měření, snímkování apod.) nebo z Vašich změnových výkresů - např. dokumentace skutečného provedení od stavebníků apod.
  • konzultace a nabídka skutečně kompletního řešení GIS
  • mapový server a opublikování dat GIS v prostředí internetu – nezatěžujte vlastní personál, HW a infrastrukturu specifickými GIS aplikacemi, ale využijte možnosti nechat si  „to vše“ zajistit externě, vč. dlouhodobé správy datového skladu.
  • vždy se snažíme o efektivní řešení, které optimalizuje poměr Vámi vynaložených prostředků a přínosy aplikace a datových sad pro uživatel