Zajímavé odkazy


Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňující nahlížení do katastru nemovitostí, kde můžete snadno vyhledat parcelu, stavbu či jinou jednotku. Není vyžadována žádná registrace a je bezplatné. Aplikace je spravována pod záštitou Českého úřadu zeměměřicského a katastrálního.


Archivní mapy

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru umožňuje bezplatné prohlížení svých archiválií a v případě map stabilního katastru i archiválií spolupracujících archivů - Národního archivu v Praze, Moravského zemského archivu v Brně a Zemského archivu v Opavě.
 
Český úřad zeměměřický a katastrální - státní správa katastru nemovitostí
Výzkumný ústav geodetický a kartografický -mj. zajímavý odborný slovník
Státní pozemkový úřad - veškeré informace o pozemkových úpravách
Český svaz geodetů a kartografů - profesní meziresortní sdružení
Komora geodetů a kartografů
Náš partner pro geomarketing a speciální geoanalýzy  CLEVER°MAPS'
Vzájemná komzultační činnost - doktorand ČVUT v Praze Ing. Jaroslav Braun 
Asociace podnikatelů v geomatice - jsme členy od založení v roce 2017


Podporujeme

Prostějovský městský běh

V rámci běžeckého závodu v Prostějově patří společnost 1. Geo spol. s r.o. k partnerům závodu Prostějovský městský běh.