Geodézie ve stavebnictví


Zejména pro projekční firmy, stavební firmy, investory a dozory provádíme kompletní geodetické práce nejen na stavbách, ale v celém procesu stavebního řízení.

  • Vizualizace 3D bytovky a katastrupodklady pro projekt – kompletní zaměření a mapové podklady vč. vyhledání inženýrských sítí, zpracování ve formátech DGN a DWG jsou samozřejmostí, ale také 3D modely  (DMT) a podélné a příčné profily, výpočty kubatur
  • bodové pole, vytyčovací síť
  • vytyčovací práce od jednoduchých objektů po složité konstrukce
  • polohové a prostorové vytyčení hlavních prvků stavebních objektů
  • kontrolní měření, monitoring posunů a deformací
  • zaměření skutečného provedení staveb liniových, prostorových apod. a vyhotovení příslušné geodetické dokumentace pro kolaudační řízení a dle požadavků správců inženýrských sítí
  • výkon činnost ÚOZI - úředně oprávněný zeměměřický inženýr (dříve odpovědný geodet)


Pro projektanty zpracováváme kompletní podklady pro projekt a to včetně geodetického zaměření interiérů a exteriérů a to i historických objektů, nebo případnou pasportizaci objektu.

Pro stavební firmy nabízíme kompletní geodetický servis na stavbě vč.  zajištění úředně oprávněného zeměměřického inženýry (ÚOZI dle §13 zák.200/1994Sb., o zeměměřictví,, dříve „odpovědný geodet“) a speciální práce inženýrské geodezie (monitoring, zaměření jeřábových drah apod.). Na speciálních aplikacích spolupracujeme s našim dřívejším kolegou Ing. Jaroslavem Braunem z ČVUT v Praze.

Právní a normativní rámec pro geodetické činnosti ve stavebnictví je poměrně široký, ale základními předpisy pro zeměměřické činnosti ve výstavbě jsou:

- zákon 183/2006Sb. „Stavební zákon“ (a související vyhlášky)
- normy řady ČSN 013410, 013411 a 73 02xx
- v oblasti technických map vyhl.233/2010Sb. o základním obsahu technické mapy