Zaměření a geometrické plány retenčních nádrží

V měsících květnu až říjnu 2014 pracoviště 1.Geo ve Zlíně provedlo zaměření a vyhotovení geometrických plánů na celkem 9 retenčních nádrží.

Retenční nádrže jsou malé vodní nádrže, které mají v lesní kultuře kladný vliv na okolní porosty, pomáhají k zadržení vody v krajině, napomáhají k transformaci povodňové vlny a zejména jsou přínosem pro vznik vodních či mokřadních společenstev.

Zadavatelem těchto prací byly Lesy České republiky s.p., Lesní správy Buchlovice, Bystřice pod Hostýnem a Vsetín. Geometrické plány jsme vyhotovili v okresech Uherské Hradiště, Zlín a Kroměříž, celkem v 5ti katastrálních územích v mapách typu DKM, KMD a K-MD.

Zadavateli tyto geometrické plány poslouží k zápisu těchto staveb (vodních děl) do katastru nemovitostí.

 
Zaměření retenčních nádrží        Zaměření retenčních nádrží

Zpět na výpis novinek