Modernizace dálnice D1

Společnost 1.GEO se geodetickými pracemi podílí na modernizace dálnice D1. Zaměření příčných profilů s vysokou přesností bylo základním podkladem pro projektanta rekonstrukce jednoho z nejzatíženějších úseků D1 – km 204-210 (Rohlenka). Přestože zaměření probíhalo za provozu, v ne příliš příznivých klimatických podmínkách na přelomu listopadu a prosince, tak díky dobré spolupráci se střediskem SSÚD Brno-Chrlice proběhly terénní práce bez problémů. Výsledné zpracování na platformě Bentley MicroStation a předání projektantovi ve formátu DWG již nebylo na počasí závislé.

Součástí těchto činností bylo i zaměření konstrukce jednoho z mostních objektů metodou laserového skenování. Výsledkem je „mračno bodů“ o objemu více jak 100milionů bodů…
 

Největší výhodou nasazení kombinace přesného geodetického m​ěření a laserscanningu bylo:

  • zaměření kompletního 3D modelu mostního objektu v úseku s intenzitou dopravy více jak 1500 (!) vozidel za hodinu ve velmi krátkém čase a hlavně bez omezení dopravy
  • dosažení vysoké vnitřní přesnosti bodového mračna
  • možnost vrátit se k datovému zdroji a doměření dodatečných požadavků projektanta bez dalšího nasazení geodetů v terénu
Geodetické práce na D1  Geodetické práce na D1

Most Velatice

Zpět na výpis novinek